Ochrana osobních údajů

 

Zpracováním osobních údajů pro účely vyřízení poptávky, zobrazování marketingových nabídek a měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu.

 

Firma AM - CAR autoslužby ,  s.r.o., se sídlem, Staroveská 269,739 44 Brušperk, IČ 286 534 16, (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovává následující osobní údaje:

 • marketingové cookies (anonymní)
 • aktivita uživatele (prohlížené stránky)
 • kontaktní informace (použití poptávkového formuláře na webových stránkách)

 

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu 90 dní a to za účelem:

 • měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce
 • personalizace (tedy přizpůsobení) marketingových nabídek a kampaní
 • vyřízení Vaší poptávky

 

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

 

Zpracování osobních údajů vyplněných v poptávkovém formuláři je prováděno pouze Správcem osobních údajů.

Zpracování osobních údajů cookies a aktivita uživatele je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatelem služby webhosting, provozované společností NETPROSTOR s.r.o., se sídlem Korejská 280/22, 702 00 Ostrava
 • Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

 Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. (Servery na území EU)

 

Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to úpravou nastavení ochrany soukromí ve Vašem prohlížeči nebo zasláním emailu na am-car@email.cz.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • nesouhlasit se zpracováním osobních údajů kdykoliv a to nesnadněněji změnou nastavení prohlížeče, tato změna nastavení bude mít za následek zabránění spouštění remarketingových kódů reklamních nástrojů a zabránění personalizace obsahu na webových stránkách rezentace
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
 • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
 • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
 • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Tým AM-Car

KONTAKTNÍ BODY

PREZENTACE

Adam Matějovský